martes, 15 de octubre de 2013

15 octubre 2013 (3) Entrega Medalla "Francesc Macia"

15 octubre 2013

En la tarda d’avui dimarts hem gaudit de la entrega dels guardons “Francesc Maciá”, atorgats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat un plaer poder estar amb la meva dona en l’acte presidit pel Molt Honorable President Artur Mas i al Conseller Felip Puig i en el que ha estat entregada la Medalla a l’advocat laboralista Ignacio Estévez Rodríguez, amb qui tinc l’honor de treballar per les mateixes causes i aprendre cada dia

Ha estat un plaer el retrobament amb diversos jutges, magistrats, advocats i amics en el decurs de l’acte i de la trobada posterior a l’Ateneu de Barcelona.

Especialment vull dedicar un espai a l’amic i advocat Max Arias, que va ser qui va fer la proposta a la que tots ens varem afegir. Max, grácies de tot cor.

Com a guía de l’acte i com a raonament per la concesió de la Medalla us ofereix-ho la informació publicada al DOGC.

DECRET 231/2013, de 8 d’octubre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2013.

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, va regular els guardons Medalla al treball i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit del treball.
L’article 3 del Decret esmentat estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. Per la seva banda, la Placa al treball President Macià té com a destinatàries les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salud en el treball; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

La Resolució EMO/1215/2013, de 21 de maig, va obrir la convocatòria per a l’any 2013 dels guardons Medalla
al treball President Macià i Placa al treball President Macià.
Vista la proposta efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball
President Macià 2013, nomenat per la Resolució EMO/1771/2013, de 31 de juliol;
Atès que l’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern,
estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d’honors i distincions adoptaran la forma de
Decret;
Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,
Decreto:

Article 1
Atorgar la Medalla al treball President Macià 2013 a les persones següents:
Sr. Narciso Amigó de Bonet i Sans
Sr. Ignacio Estévez Rodríguez
Sr. Manuel García Escobar (Manolo Escobar)
Sra. Rosa M. Fabián i Martínez
Sr. Antoni Fitó i Morató
Sra. Rosa Oriol Porta
Sr. Manel Vila Roura
Sr. Manel Faus i Pujol
Sr. Ramon Aymerich i Santandreu
Sr. Fulgenci Cerón i Palau
Sra. Teresa Ferré Porres

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2013 a les entitats següents:
Gates PT Spain, SA, en la categoria de seguretat i salut en el treball.
Fundació Pare Manel, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal,
laboral i familiar.
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en la categoria de responsabilitat social empresarial.
Plàstics Castellà, en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario