lunes, 10 de noviembre de 2014

10 noviembre 2014 Jornada en Nueva York (información)

10 novembre 2014Catalá:

En aquest blog tracto de oferir informació relacionada amb el terrorisme però des de la vesant del que podem anomenar “victimologia terrorista”, es a dir, el que te relació amb la víctima de aquest delicte.

Per això, avui vull oferir aquesta informació que em va arribar des de una de les víctimes amb els que tinc contacte des de fa molts anys. Parla de una Jornada a Nova York (EEUU) en la que sera ponent una representant del Ministerio de Interior. Sincerament, es una persona amb la que crec tenir una bona relació, si mes no, cordial en el que te a veure amb víctimes del terrorisme.

Però, amb tota la sinceritat, em sembla una incoherència que vagi gent a parlar sobre els “Rigths of Victims of terrorism” (Drets de les víctimes del terrorisme) en representació de un país que no fa res per local·litzar a mes de 280 víctimes que van patir el seu atemptat a Catalunya... que no fa res per reconeixer com a victimes els fetus no nascuts a consequencia de atemptat terrorista... que no ofereix ni un sol euro de recursos per treballar en la recerca de les víctimes que encara no están local·litzades... que indemnitza als ciutadans espanyols en un atemptat a l’estranger amb quantitats per sota de la meitat en comparació als atenmptats succeits a territori espanyol... que subvenciona a entitats i associacions amb quantitats que no guarden la proporcionalitat en numero de membres... que subvencionen entitats que ni tan sols estan formades per victimes del terrorisme reconegudes per l’Administració... o que no reconeixen com a sequeles derivades de atemptats terroristes aquelles sequeles psiquiátriques dels familiars directes (pares, orfes o conyuges/parelles de fet) al patir l’assasinat dels seus éssers estimats...

Parlar de “drets” sense fer el mes mínim esforç per fer-los extensius al major numero de víctimes  ni sol·lucionar aquestes situacions em sembla, com a mínim, una mostre de molt poc respecte a la gent per la que diuen “treballar”. Encara falta molt, moltísim, per fer.


Castellano:

En este blog trato de ofrecer información relacionada con el terrorismo pero desde la vertiente de lo que podríamos llamar “victimología terrorista”, es decir, la que tiene relación con la víctima de este delito.

Por ello, hoy quiero ofrecer esta información que me llegó de una de las víctimas con las que tengo contacto desde hace muchos años. Habla de una Jornada en Nueva York (EEUU) en la que será ponente una representante del Ministerio de Interior. Sinceramente, es una persona con la que creo tener una buena relación, al menos, cordial en lo que tiene que ver con víctimas del terrorismo.

Pero, con toda la sinceridad, me parece una incoherencia que vaya gente a hablar sobre los “Rigths of Victims of terrorism” (Derechos de las Víctimas del terrorismo) en representación de un país que no hace nada por localizar a mas de 280 víctimas que sufrieron su atentado en Cataluña... que no hace nada por reconocer como víctimas a los fetos no nacidos a consecuencia de un atentado terrorista... que no ofrece ni un solo euro de recursos para trabajar en la búsqueda de las víctimas que aun no están localizadas... que indemniza a los ciudadanos españoles con un atentado en el extranjero con cantidades por debajo de la mitad en comparación a los atentados sucedidos en territorio español... que subvenciona a entidades y asociaciones con cantidades que no guardan la proporcionalidad en número de miembros... que subvencionan a entidades que ni siquiera están formadas por víctimas reconocidas por la Administración... o que no reconocen como secuelas derivadas de atentado terrorista aquellas secuelas psiquiátricas de familiares directos (padres, hijos o cónyuges/parejas de hecho) al sufrir el asesinato de sus seres queridos...

Hablar de “derechos” sin hacer el más mínimo esfuerzo por hacerlos extensivos al mayor número de víctimas ni solucionar estas situaciones me parece, como mínimo, una muestra de muy poco respeto a la gente por la que dicen “trabajar”. Aún queda mucho, muchísimo, por hacer.


No hay comentarios:

Publicar un comentario