sábado, 21 de abril de 2018

19 abril 2018 (18.04.18) (6) Presentació llibre "Vides truncades"

19 abril 2018 (18.04.18)

Presentació llibre “Vides truncades”


Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)

Aquesta obra ens ofereix un estudi sobre vint víctimes mortals de la violència institucional i parainstitucional durant les darreries del Franquisme, que no fou tan tou com algunes interpretacions esbiaixades intenten presen­tar, i la Transició, que tarnpoc encaixaria en una visió ni idíl·lica ni edulcorada. Els casos tractats responen a diver­ses tipologies: morts per la repressió policial en el decurs de manifestacions, per l'ús i abús de les armes de foc per part dels mateixos policies (l'anomenat «gallet fàcil»), per tortures i maltractaments soferts en dependències de l'Es­tat (comissaries, presons...), o bé per actuacions d'una ex­trema dreta que en aquests anys actuava sota la cobertura i la connivencia proporcionada per elements de l'aparell de l'Estat. Tots els casos tractats són objecte d'una analisi rigorosa i degudament contextualitzats. Els protagonistes del relat foren víctimes d'una violència que va esgarrar les seues vides, en la major part d'ocasions, en plena joventut. Uns fets, sovint obviats per la historiografia i els mitjans de comunicació, que van tenir com a resposta la impuni­tat dels seus perpetradors. De fer, si els protagonistes del relat hagueren pogut desenvolupar el seu periple vital en un país democràticament sòlid, ara, quan aquest llibre veu la llum, estarien gaudint de la seua maduresa o vellesa. Però, malauradament, les seues vides foren truncadesOpinió:

Un honor haver pogut col·laborar i haver estat convidat a la presentació del llibre d’en David Ballester “Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya 1964-1980”.
Cal parlar tambè de aquells atemptats succeits a Catalunya i que queden en l’oblit com si fosin menys importants. Es un excel·lent recull de vivencies que han tresbalssat a moltes families i que ha quedat en el mes absolut dels oblits.
I de això tambè s’ha de parlar.
La presentació a càrrec de en Javier Tébar,  Manel Risques i el propi David Ballester ha estat una succesió de dates històriques que han eixemplat la informació que ja tenia i que puc gaudir des de ara en endavant.
Només vull acabar agraïnt a la familia Abad-Peñalver i a la familia Domínguez-Lores la seva companyia i la seva dignitat mperque son, evidentement sense voler-ho, part del llibre presentat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario