miércoles, 27 de julio de 2022

27 julio 2022 (2) Comunicat Roda Premsa (català-castellano)

27 julio 2022


 

Roda de premsa de UAVAT

COMUNICAT UAVAT RODA PREMSA 27 DE JULIOL DE 2022

Sabem que els 5 anys del pitjor atemptat yihaidista patit a Catalunya, aquell que en aquestes dates tots tornem a recordar, és una data emblemàtica.

Per nosaltres, des de fins i tot abans de la creació al 2018 de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT) ha estat un temps per fer el que hem pogut per trobar el màxim nombre de persones que van patir aquells dies. 16, 17 i 18 d’agost de 2017. Trobarles amb l’única finalitat d’ajudar-les en aquest camí que coneixem de drets i tràmits. De dolor i buidor. Un camí que ningú imagina que tot i el viscut, encara serà ple de dificultats.

Altres anys us hem parlat d’elles. De les mancances que entre tots i totes ens han transmès. Mancances que es poden resoldre. Mancances que a dia d’avui, després de 5 anys encara existeixen. I que la mateixa sentència penal també posa al descobert.

Us hem parlat de dades, de respostes administratives i els seus arguments, imposibles d’entendre quan parlem de lesions psicològiques. I tot el que hem expressat, qui vulgui pot consultar-ho exhaustivament a les nostres memòries tècniques. No reiterarem els errors, les pedres al camí, les contradiccions, les paraules que es diuen i com és de diferent la realitat; la crua distància que hi ha entre les intencions polítiques i els fets.

La UAVAT sempre ha expressat aquesta realitat de la gent. Qui vulgui escoltar-los escoltarà. Ni deu anys més ni deu rodes de premsa més serviran de gaire si no és així. Només passarà més temps.

Cinc anys també de persones que han donat suport a les víctimes, que s’han apropat, que s’han interessat, que han col·laborat, que han vingut a visitar-nos. Gràcies a totes de part de totes elles. Gràcies sempre als qui han respòs amb alçada humana i professional. Gràcies pel vostre real homenatge que mai tindrà el ressò que mereix. Quan us han trobat en el camí, s’han sentit recolzats. La nostra seu resta oberta per tots aquells que encara vulgueu saber què i com han viscut des de aquell dia, fa cinc anys.

Gràcies a les administracions que també ens han donat suport. L’ajuntament de BCN, la Diputació de BCN, la Generalitat de Catalunya. I una reflexió. Us seguim necessitant. Les més de 350 víctimes recollides en la sentència us segueixen necessitant. Fins i tot les que no van passar la frontera del Sumari us poden necessitar. Moltes, moltíssimes, masses que no coneixem. Ni sembla que ningú. I que sense vosaltres no podem. Sabem que la Generalitat ha recollit el repte de crear una Oficina especialitzada d’Atenció a les VT.

Cal resoldre els problemes afegits que mai haurien d’haver patit en una societat com la nostra. Cal revisar i adaptar els protocols. No funcionen en molts sentits. Cal una llei catalana com tenen moltes comunitats. Cal estar a l’alçada. Proactivament. Amb fets. La societat civil ha respòs. Estem esperançats en que donareu aquestes respostes amb l’autocrítica i responsabilitat que calgui, i alhora impacients.

Que ja han passat cinc anys.

 

 

COMUNICADO UAVAT RUEDA PRENSA 27 DE JULIO DE 2022

Sabemos que los 5 años del peor atentado yihadista sufrido en Catalunya, aquel que en estos momentos todos volvemos a recordar, es una fecha emblemática.

Para nosotros, desde incluso antes de la creación en 2018 de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha sido un tiempo para hacer todo lo que hemos podido para encontrar al máximo número de personas que sufrieron aquellos días. 16, 17 y 18 de agosto de 2017. Encontrarlas con la única finalidad de ayudarlas en este camino que conocemos de derechos y trámites. De dolor y olvido. Un camino que nadie podría imaginar que a pesar de lo vivido, todavía estará lleno de dificultades.

Otros años os hemos hablado de ellas. De las carencias que entre todos y todas nos han transmitido. Carencias que se pueden resolver. Carencias que a día de hoy, después de 5 años todavía existen. Y que la misma sentencia penal también pone al descubierto.

Os hemos hablado de datos, de respuestas administrativas y sus argumentos, imposibles de entender cuando hablamos de lesiones psicológicas. Y todo lo que hemos expresado, quien quiera puede consultarlo exhaustivamente en nuestras memorias técnicas. No reiteraremos los errores, las piedras en el camino, las contradicciones, las palabras que se dicen y cómo es de diferente la realidad; la cruda distancia que existe entre las intenciones políticas y los hechos.

La UAVAT siempre ha expresado esta realidad de la gente. Quien quiera escucharlos escuchará. Ni diez años más ni diez ruedas de prensa más servirán de mucho si no es así. Sólo pasará más tiempo.

Cinco años también de personas que han apoyado a las víctimas, que se han acercado, que se han interesado, que han colaborado, que han venido a visitarnos. Gracias a todas de parte de todas ellas. Gracias siempre a quienes han respondido con altura humana y profesional. Gracias por vuestro real homenaje que nunca tendrá el eco que merece. Cuando os han encontrado en el camino, se han sentido apoyados. Nuestra sede queda abierta para todos aquellos que aún quieran saber qué y cómo han vivido desde aquel día, hace cinco años.

Gracias a las administraciones que también nos han apoyado. L’Ajuntament de BCN, la Diputació de BCN, la Generalitat de Catalunya. Y una reflexión. Os seguimos necesitando. Las más de 350 víctimas recogidas en la sentencia os siguen necesitando. Incluso las que no pasaron la frontera del Sumario os pueden necesitar. Muchas, muchísimas, más que no conocemos. Ni parece que nadie. Y que sin vosotros no podemos. Sabemos que la Generalitat ha recogido el reto de crear una Oficina especializada de Atención a las VT.

Hay que resolver los problemas añadidos que nunca deberían haber sufrido en una sociedad como la nuestra. Hay que revisar y adaptar los protocolos. No funcionan en muchos sentidos. Es necesaria una ley catalana como tienen muchas comunidades. Hay que estar a la altura. Proactivamente. Con hechos. La sociedad civil ha respondido. Mantenemos la esperanza en que daréis estas respuestas con la autocrítica y responsabilidad que haga falta, y a la vez impacientes.

Que ya han pasado cinco años.

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario